هاست ایمیل دایرکت ادمین

پلن 1


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
*آموزش ساده


   1 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! میزبان تبادل ترافیک

   10 پردازش رم در ثانیه

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   رایگان نصب اختصاصی

پلن 2


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
*آموزش ساده


   1 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! میزبان تبادل ترافیک

   20 پردازش رم در ثانیه

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   رایگان نصب اختصاصی

پلن 3


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
*آموزش ساده


   1 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! میزبان تبادل ترافیک

   30 پردازش رم در ثانیه

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   رایگان نصب اختصاصی