هاست دانلود دایرکت ادمین

پلن 1


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   5 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

پلن 2


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   10 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

پلن 3


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   20 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

پلن 4


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   30 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

پلن 5


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   50 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

پلن 6


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   100 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! اف تی پی

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری