هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای 100 مگابایتی


 
100,000 ریال
سالانه

پلن 1
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   100 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 300 مگابایتی


 
0 ریال

پلن 2
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   300 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 500 مگابایتی


 
0 ریال

پلن 3
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   500 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 1 گیگابایتی


 
0 ریال

پلن 4
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   1024 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 2 گیگابایتی


 
0 ریال

پلن 5
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   2048 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 3 گیگابایتی


 
0 ریال

پلن 6
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   3072 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

فضای 5 گیگابایتی


 
0 ریال

پلن 7
آپتایم 99 درصد
پشتیبانی 24 ساعته


   5120 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   نامحدود! امکانات

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   ایران محل سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری