هاست بکاپ - سی پنل

پلن 1


 
50,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   10 گیگابایت فضای بکاپ

   250 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

پلن 2


 
150,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   20 گیگابایت فضای بکاپ

   500 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

پلن 3


 
350,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   50 گیگابایت فضای بکاپ

   2000 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

پلن 4


 
650,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   100 گیگابایت فضای بکاپ

   4000 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

پلن 5


 
1,350,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   200 گیگابایت فضای بکاپ

   8000 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

پلن 6


 
2,650,000 ریال
ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم 99 درصد


   500 گیگابایت فضای بکاپ

   15000 گیگابایت پهنای باند

   نامحدود! اکانت اف تی پی

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور