هاست لینوکس ایران - سی پنل

فضای 500 مگابایتی


 
50,000 ریال
ماهانه

پلن 1
بازگشت وجه 7 روزه


   500 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   5 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 1 گیگابایتی


 
90,000 ریال
ماهانه

پلن 2
بازگشت وجه 7 روزه


   1024 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   10 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 2 گیگابایتی


 
130,000 ریال
ماهانه

پلن 3
بازگشت وجه 7 روزه


   2048 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   15 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 3 گیگابایتی


 
160,000 ریال
ماهانه

پلن 4
بازگشت وجه 7 روزه


   3072 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   20 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 5 گیگابایتی


 
190,000 ریال
ماهانه

پلن 5
بازگشت وجه 7 روزه


   5120 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   30 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 7 گیگابایتی


 
220,000 ریال
ماهانه

پلن 6
بازگشت وجه 7 روزه


   7168 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   45 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 10 گیگابایتی


 
250,000 ریال
ماهانه

پلن 6
بازگشت وجه 7 روزه


   10240 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   نامحدود! دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی

فضای 15 گیگابایتی


 
300,000 ریال
ماهانه

پلن 7
بازگشت وجه 7 روزه


   15360 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   نامحدود! دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

   24 ساعته 7 روز هفته پشتیبانی