هاست تلگرام - سی پنل

پلن 1


 
350,000 ریال
سه ماهه

پشتیبانی ویژه
نصب اتوماتیک و رایگان
*آموزش ساده


   2 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند ماهانه

   10 در هر ثانیه پردازش سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

پلن 2


 
450,000 ریال
سه ماهه

پشتیبانی ویژه
نصب اتوماتیک و رایگان
*آموزش ساده


   2 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند ماهانه

   20 در هر ثانیه پردازش سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری

پلن 3


 
550,000 ریال
سه ماهه

پشتیبانی ویژه
نصب اتوماتیک و رایگان
*آموزش ساده


   2 گیگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند ماهانه

   30 در هر ثانیه پردازش سرور

   روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری